Spawanie laserowe blach stalowych i nierdzewnych
Zalety spawania laserowego:
  • Wysoka gęstość mocy. Małe dystorsje. Wąska spoina. Wąska SWC.
  • Wysoka prędkość procesu.
  • Nie wymaga spoiwa.
  • Spawanie z wysoką precyzją
  • Wysoka czystość procesu.
  • Możliwość łączenia materiałów trudnospawalnych.
  • Łatwość automatyzacji.