doradztwo techniczne

  • doboru narzędzi ściernych nasypowych,
  • doboru wariantów i parametrów obróbki oraz maszyn i narzędzi,
  • opracowania i wdrażania nowych technologii,
  • odtwarzania i rekonstrukcji istniejących obrabiarek,
  • konstrukcji nowych urządzeń i obrabiarek wykorzystujących materiały
    ścierne nasypowe,
  • prowadzenia szkoleń w zakresie obróbki ściernej i powierzchniowej.